Polski Związek Wędkarski
Koło Wędkarskie w Oleśnicy

Strona główna arrow Archiwum arrow Władze Koła
Dzisiaj jest: niedziela, 27 września 2020 20:20:25
Władze koła

Zarząd Koła Wędkarskiego PZW w Oleśnicy od 17 marca 2013 r.:

Robert Czerwiec-v-ce prezes
Zbigniew Gładkowski-skarbnik
Jerzy Lis-sekretarz
Grzegorz Pawelec-gospodarz
Antoni Zygiel-kapitan sportowy
Tadeusz Trela-rzecznik dyscyplinarny
Leszek Brachowicz-członek
Krzysztof Jaros-członek

Wybrany w dniu 17 marca 2013 r. na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Prezes złożył rezygnację ze swojej funkcji.

Komisja Rewizyjna:

Marian Nowosielski-przewodniczący
Czesław Czech-z-ca przewodniczącego
Karaś Kazimierz-członek

Sąd Koleżeński:

Adam Ambroży-przewodniczący
Andrzej Poniewierski-członek
Stanisław Głowniak-członek

 

Władzami statutowymi Koła są:

  • Zarząd liczący od 7-15 osób w zależności od liczby członków,
  • Komisja Rewizyjna (K.R.),
  • Sąd Koleżeński (S.K.).

Zarząd Koła kieruje pracą Koła między Walnymi Zgromadzeniami (W.Z.).

Komisja Rewizyjna pełni rolę kontrolną wobec Zarządu i może brać udział w jego posiedzeniach.

Sąd Koleżeński rozpatruje skargi na wędkarzy naszego Koła. Karami, jakimi dysponuje Sąd to upomnienia, nagany, zawieszenie praw do wędkowania na określony czas (maksymalnie do 6 miesięcy), pozbawienie praw do wędkowania z wykluczeniem z Koła włącznie. Sąd Koleżeński może wnioskować o nałożenie kary przez inne organy takie jak policja, straż rybacka, sądy za przewinienia o charakterze wykroczeń lub przestępstw.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwały zobowiązujące Zarząd do ich realizacji. Zgodnie ze statutem takie zebrania odbywają się w całym Okręgu co cztery lata. Głównym celem tych zebrań jest wybór władz statutowych Koła oraz podsumowanie prac ustępującego Zarządu za ostatni rok i za całą kadencję.

 

 
Władze koła do 2012 roku

Zarząd Koła Wędkarskiego PZW w Oleśnicy:

Zbigniew Gładkowski-prezes
Robert Czerwiec-v-ce prezes ds. organizacyjnych
Jerzy Linek-skarbnik
Grzegorz Pawelec-gospodarz
Tomasz Poniewierski-członek
Marek Witkowicz-członek
Janusz Kowalski-członek

Komisja Rewizyjna:

Marian Nowosielski-przewodniczący
Jan Zawisza-członek
Piotr Malec-członek

Sąd Koleżeński:

Adam Ambroży-przewodniczący
Andrzej Poniewierski-członek
Stanisław Głowniak-członek
 
Władze koła 2009

Zarząd Koła Wędkarskiego PZW w Oleśnicy:

Zbigniew Gładkowski-prezes
Robert Czerwiec- I v-ce prezes ds. organizacyjnych
Radosław Wożniak-II v-ce prezes ds. sportu
Jerzy Linek-skarbnik
Grzegorz Pawelec-gospodarz
Krzysztof Wojtacha-komendant SSR
Tomasz Poniewierski-członek

Komisja Rewizyjna:

Marian Nowosielski-przewodniczący
Jan Zawisza-członek
Piotr Malec-członek

Sąd Koleżeński:

Adam Ambroży-przewodniczący
Andrzej Poniewierski-członek
Stanisław Głowniak-członek


W dniu 1 marca 2009r. odbyło się Walne Zgromadzenie, które na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło Zarządowi absolutorium w całości, dzięki czemu wszyscy członkowie Zarządu mieli prawo kandydować do władz Koła na nową kadencję. W rezultacie w składach władz Koła nie zaszły duże zmiany. Uzupełniono składy K.R. i S. K. a Zarząd pozostał w poprzednim składzie.
 
© 2005 – 2020 Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody