Polski Związek Wędkarski
Koło Wędkarskie w Oleśnicy

Strona główna arrow Archiwum arrow Jak zostać Wędkarzem 2009
Dzisiaj jest: czwartek, 11 sierpnia 2022 7:56:11
Jak zostać Wędkarzem 2009

Jak wstąpić do Polskiego Związku Wędkarskiego i zostać wędkarzem?

Zgodnie ze statutem PZW członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna (zwrot prawniczy), która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki.
Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat za zgodą swego przedstawiciela ustawowego. (§9.p.1i2 Statutu PZW)

Jak realizuje się członkostwo w praktyce?

Chętny do wstąpienia do PZW powinien zgłosić się do skarbnika lub prezesa zarządu koła i zgłosić chęć wstąpienia do Związku. Wybór koła nie jest ograniczony jakimkolwiek wymogami.
Wstępując do Koła w Oleśnicy należy zgłosić się do kol. Jerzego Linka - Oleśnica ul. Rynek 12. Należy przynieść ze sobą zdjęcie do legitymacji, oraz wnieść opłatę.
Członek zwyczajny wnosi następujące opłaty:
  • normalna - wpisowe 25zł, członkowska 58zł, na zarybienie 80zł i za legitymację 5zł - razem 168zł,
  • ulgowa - wpisowe 25zł, członkowska 29zł, na zarybienie 56zł i za legitymację 5zł - razem 115zł. Do opłaty ulgowej mają prawo uczniowie i studenci do 25 roku, wojskowi z poboru i osoby, które ukończyły 65lat.
Uczestnik musi przynieść zgodę opiekuna tj. rodzica, opiekuna prawnego lub osoby, której powierzono opiekę, lub przyjść z nim do skarbnika. Uczestnik uiszcza wpisowe 12zł, członkostwo 14zł, na zarybienie 26zł i za legitymację 5zł - razem 57zł.
Opłatę wpisowego uiszcza się raz, a legitymacja wystarcza na kilka lat aż do wyczerpania rubryk.
Wszystkie wpłaty potwierdzane są wklejeniem znaczków o odpowiednim nominale poza legitymacją oczywiście, która jest sama dowodem wpłaty. Wysokość opłat corocznie ustalana jest przez władzę Okręgu PZW, któremu podlega Koło i różni się w zależności od przynależności koła do okręgu.
Aby móc wędkować należy posiadać Kartę Wędkarską - jest to urzędowy dokument wydawany przez Wydziały Rolnictwa i Ochrony Środowiska właściwe dla miejsca zamieszkania. W przypadku Oleśnicy właściwym urzędem jest starostwo w Staszowie. Podstawą wydania karty jest zdanie egzaminu ze znajomości przepisów odnośnie rybołówstwa śródlądowego i ochrony zasobów naturalnych oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Chodzi tu o znajomość zasad wędkowania, znajomość ryb, wymiarów i okresów ochronnych. Koło w Oleśnicy ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na Kartę wędkarską i wydaje odpowiednie zaświadczenie. Opłata za egzamin wynosi 20zł. Młodzież do lat 14 zwolniona jest z konieczności posiadania Karty, a uczestnicy naszego Koła nie muszą płacić za egzamin. Uchwałą Zarządu Koła zostali z tej opłaty zwolnieni. Członkowie Zarządu udzielają wszelkiej pomocy w uzyskaniu materiałów pomocnych w przygotowaniu się do egzaminu, a Komisja Egzaminacyjna jest w miarę wyrozumiała.

Zapraszamy!
Zarząd Koła w Oleśnicy
 
© 2005 – 2022 Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody