Polski Związek Wędkarski
Koło Wędkarskie w Oleśnicy

Strona główna arrow Archiwum arrow Jak zostać Wędkarzem 2011
Dzisiaj jest: czwartek, 11 sierpnia 2022 6:41:05
Jak zostać Wędkarzem 2011
18.02.2011.

Jak wstąpić do Polskiego Związku Wędkarskiego i zostać wędkarzem?

Zgodnie ze statutem PZW członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna (zwrot prawniczy), która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki.
Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat za zgodą swego przedstawiciela ustawowego. (§9.p.1i2 Statutu PZW)

Jak realizuje się członkostwo w praktyce?

Chętny do wstąpienia do PZW powinien zgłosić się do skarbnika lub Prezesa Zarządu Koła i zgłosić chęć wstąpienia do Związku. Wybór Koła nie jest ograniczony jakimikolwiek wymogami.
Wstępując do Koła w Oleśnicy należy zgłosić się do kol. Jerzego Linka lub kol. Grzegorza Pawelca albo prezesa Zbigniewa Gładkowskiego, przynieść ze sobą zdjęcie do legitymacji, oraz wnieść opłatę.
Członek zwyczajny wnosi następujące opłaty (w 2011 r.):
  • normalna - wpisowe 25zł, członkowska 62zł, na zarybienie 83zł i za legitymację 5zł - razem 175zł,
  • ulgowa - wpisowe 25zł, członkowska 31zł, na zarybienie 56zł i za legitymację 5zł - razem 117zł. Do opłaty ulgowej mają prawo uczniowie i studenci do 25 roku, wojskowi z poboru i osoby, które ukończyły 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety.
Uczestnik musi przynieść zgodę opiekuna tj. rodzica, opiekuna prawnego lub osoby, której powierzono opiekę, lub przyjść z nim do skarbnika. Uczestnik uiszcza wpisowe 12zł, członkostwo 15zł, na zarybienie 26zł i za legitymację 5zł - razem 58zł.
Opłatę wpisowego uiszcza się raz, a legitymacja wystarcza na kilka lat aż do wyczerpania rubryk.
Wszystkie wpłaty potwierdzane są wklejeniem znaczków o odpowiednim nominale poza legitymacją oczywiście, która jest sama dowodem wpłaty. W 2011 r. obowiązują specjalne pozwolenia na połów ryb wędką. Wydawane są imiennie bez konieczności dodatkowej opłaty. Każdy wędkarz Okręgu Kieleckiego chcący wędkować w okręgach, z którymi nasz Okręg ma porozumienia o honorowaniu opłat musi mieć pozwolenie na wędkowanie w danym Okręgu. Takie pozwolenia można uzyskać w siedzibie Z. O. w Kielcach lub w niektórych przypadkach u skarbnika Koła.
Wysokość opłat corocznie ustalana jest przez władzę Okręgu PZW, któremu podlega Koło i różni się w zależności od przynależności Koła do Okręgu.
Aby móc wędkować należy posiadać Kartę Wędkarską - jest to urzędowy dokument wydawany przez Wydziały Rolnictwa i Ochrony Środowiska właściwe dla miejsca zamieszkania. W przypadku Oleśnicy właściwym urzędem jest Starostwo w Staszowie. Podstawą wydania karty jest zdanie egzaminu ze znajomości przepisów odnośnie rybołówstwa śródlądowego i ochrony zasobów naturalnych oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Chodzi tu o znajomość zasad wędkowania, znajomość ryb, wymiarów i okresów ochronnych. Kolo w Oleśnicy ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na Kartę wędkarską i wydaje odpowiednie zaświadczenie. Opłata za egzamin wynosi 20zł. Młodzież do lat 14 zwolniona jest z konieczności posiadania Karty, a uczestnicy nie muszą płacić za egzamin. Uchwałą Z. O. zostali z tej opłaty zwolnieni.

UWAGA!! W 2011r. opłacamy składki tak jak w roku poprzednim u Pań w sklepie GS ul. Rynek 5 na stoisku z artykułami gospodarstwa domowego.

Zapraszamy!
Zarząd Koła w Oleśnicy
 
© 2005 – 2022 Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody