Polski Związek Wędkarski
Koło Wędkarskie w Oleśnicy

Strona główna arrow Aktualności arrow Zebranie Koła 17 marca 2013r. - zawiadomienie
Dzisiaj jest: środa, 12 sierpnia 2020 11:18:50
Zebranie Koła 17 marca 2013r. - zawiadomienie
11.02.2013.
Zarząd Koła PZW w Oleśnicy zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła odbędzie się w dniu 17 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy o godz. 10:30 (pierwszy termin) lub godz. 11:00 (drugi termin).

Porządek obrad:

 1. Powitanie.
 2. Powołanie przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Powołanie Komisji Wyborczej i Wnioskowej i Skrutacyjnej.
 4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego.
 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
 10. Wybór prezesa i zarządu.
 11. Ukonstytuowanie się władz Koła.
 12. Uchwalenie planu pracy, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego.
 13. Wolne wnioski.

Ze względu na wagę poruszanych tematów nie powinno zabraknąć głosu Kolegi. Wnioski i uchwały W.Z.S. zobowiązują Zarząd do ich realizacji.

Zarząd Koła PZW w Oleśnicy

 
© 2005 – 2020 Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody