Polski Związek Wędkarski
Koło Wędkarskie w Oleśnicy

Strona główna arrow Jak zostać Wędkarzem
Dzisiaj jest: czwartek, 23 maja 2024 14:59:53
Jak zostać Wędkarzem

Jak wstąpić do Polskiego Związku Wędkarskiego i zostać wędkarzem?

Zgodnie ze statutem PZW członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna (zwrot prawniczy), która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki.
Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat za zgodą swego przedstawiciela ustawowego. (§9.p.1i2 Statutu PZW)

Jak realizuje się członkostwo w praktyce?

Chętny do wstąpienia do PZW powinien zgłosić się do skarbnika lub Prezesa Zarządu Koła i zgłosić chęć wstąpienia do Związku. Wybór Koła nie jest ograniczony jakimikolwiek wymogami.
Wstępując do Koła w Oleśnicy należy zgłosić się do kol. Jerzego Linka lub kol. Grzegorza Pawelca albo prezesa Zbigniewa Gładkowskiego, przynieść ze sobą zdjęcie do legitymacji, oraz wnieść opłaty za:
  • wpisowe
  • legitymację
  • składkę członkowska
  • składkę okręgową
Uczestnik dodatkowo musi przynieść zgodę opiekuna tj. rodzica, opiekuna prawnego lub osoby, której powierzono opiekę, lub przyjść z nim do skarbnika.
Opłatę wpisowego uiszcza się raz, a legitymacja wystarcza na kilkanaście lat aż do wyczerpania rubryk.
Wszystkie wpłaty potwierdzane są wklejeniem znaczków o odpowiednim nominale poza legitymacją oczywiście, która jest sama dowodem wpłaty.
Wysokość opłat corocznie ustalana jest przez władzę Okręgu PZW, któremu podlega Koło i różni się w zależności od przynależności Koła do Okręgu.

Aby móc wędkować należy posiadać Kartę Wędkarską - jest to urzędowy dokument wydawany przez Wydziały Rolnictwa i Ochrony Środowiska właściwe dla miejsca zamieszkania. W przypadku Oleśnicy właściwym urzędem jest Starostwo w Staszowie. Podstawą wydania karty jest zdanie egzaminu ze znajomości przepisów odnośnie rybołówstwa śródlądowego i ochrony zasobów naturalnych oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Chodzi tu o znajomość zasad wędkowania, znajomość ryb, wymiarów i okresów ochronnych. Kolo w Oleśnicy ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na Kartę wędkarską i wydaje odpowiednie zaświadczenie. Opłata za egzamin wynosi 20zł. Młodzież do lat 14 zwolniona jest z konieczności posiadania Karty, a uczestnicy nie muszą płacić za egzamin. Uchwałą Z. O. zostali z tej opłaty zwolnieni.

Od 1 stycznia 2011 roku dodatkowym obowiązkowym dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb jest posiadanie w czasie połowu ryb zezwolenia uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim z wpisanym imieniem, nazwiskiem oraz nr. karty wędkarskiej właściciela w/w dokumentów. Dokument ten jest wydawany dodatkowo w każdym roku tak jak znaczki, ale bez konieczności dodatkowej opłaty. Znajduje się w nim m.in. lista zbiorników oraz innych wód na których można wędkować (z wszystkich okręgów, które podpisały umowy porozumienia z naszym Okręgiem).
Brak takiego zezwolenia jest karany mandatem nie mniejszym niż 200 zł.

Zapraszamy!
Zarząd Koła w Oleśnicy
 
© 2005 – 2024 Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody